Bytte ut gammelt sikringsskap?

Er du opptatt av sikkerhet, bør du vurdere å bytte ut gamle sikringer. Sikringsskap med skrusikringer kan du skru ut sikringer og det vil fremdeles være strøm i kursen, men med automatsikringer gjør du kursen helt spenningsløs.

Skrusikringer installeres ikke lenger i dag, men kjøper du eldre bruktbolig, kan det godt hende at det følger med et sikringsskap av eldre dato. Selv om det er lovlig å bruke anlegg med skrusikringer, kan det være fornuftig å bytte ut skrusikringene med moderne og sikrere automatsikringer.

Og hvis du bytter fra skrusikring til automatsikring, vil det være fornuftig å få installert en jordfeilbryter i samme slengen. Det er ikke noe krav om at det monteres jordfeilbryter når du skifter fra skrusikringer til automater, men det er sterkt å anbefale.

Komplett Elektro bytter eksisterende sikringer til nye jordfeilautomatsikringer. Vi kan også bytte hele fronten og døren på sikringsskapet. Se priser her »

Hager sikringer – QuickBusbar

Verden er blitt digital. Henger sikringsskapet ditt med?

Vi har mange flere elektriske apparater nå enn det vi hadde for 20 år siden. Derfor er ditt gamle sikringsskap blitt en sikkerhetsrisiko og ditt el-anlegg trenger en oppgradering.

Med QuickBusbar fjerner du en av dagens største feilkilder i skap og tavler. QuickBusbar er ikke et nytt produkt, men en godt utprøvd teknologi, som er gjennomprøvet i tusener av installasjoner over hele Europa i over 5 år.

– Sikkerhet har høyeste prioritet.

Fordeler med sikringer fra Hager:

  • Hurtig og sikker tilkobling. Fingersikker utførelse reduserer
    faren for ulykker.
  • Med QuickBusbar fjerner du en av de største feilkildene i skap og tavler. Med QuickBusbar trenger du ikke å tenke på tiltrekningsmoment på faseskinnen.
  • Enkelt å skifte ut en automat, selv midt på DIN-skinnen.
  • Separate merkefelt gir varig og tydelig merking på fronten av produktet med gjennomsiktig beskyttelsesdeksel. Merkes enkelt ved hjelp av PC-programmet Semiolog.
  • Kompatibel med 3-moduls jordfeilautomat.
  • Entydig indikering ved feilstrømutkobling i separat indikasjonsvindu, sikker funksjonstest av feilstrømfunksjonen med innebygd testknapp.
  • Berøringssikker konstruksjon gir bedre sikkerhet (strømførende deler er sikret mot utilsiktet berøring).

Overspenningsvern

Ønsket om at strømforsyningen og elektroproduktene også skal fungere ved lynnedslag, krever bedre kvalitet på overspenningsvernet. For dette har Hager et tretrinns overspenningsvernkonsept – grovvern, mellomvern og finvern. Produktene er enkle å installere i elektrofordelingene i bolighus og yrkesbygg.

 – Den pålitelige lynbeskyttelsen!

Siste nytt fra Facebook:

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction iconsLast flere
komplett-elektro_de-ansatte_01