Skip to content

Sikringer

Sikringer

Tenk sikkerhet – bytt ut gamle sikringer


Er du opptatt av sikkerhet og vurderer å bytte ut gamle sikringer? Vi bytter eksisterende sikringer til nye jordfeilautomater. Skrusikringer benyttes ikke i dag, men i eldre boliger finnes de fortsatt. Dersom du kjøper en bruktbolig kan det godt hende det følger med et sikringsskap av eldre dato. Selv om det er lovlig med skrusikringer, kan det være fornuftig å bytte ut skrusikringene med moderne og sikrere automatsikringer. Dersom du går fra skrusikring til automatsikring anbefaler vi også at du installerer en jordfeilbryter. Det er ikke påbudt å installere en slik jordfeilbryter, men det er en smart og trygg investering å gjøre. Vi i Komplett Elektro bytter ut gamle skrusikringer og monterer jordfeilautomater. Vi kan også bytte hele fronten og døren på sikringsskapet ditt.
 

Hager sikringer – QuickBusbar

Verden er blitt digital. Henger sikringsskapet ditt med?

Vi har mange flere elektriske apparater nå enn det vi hadde for 20 år siden. Derfor er ditt gamle sikringsskap blitt en sikkerhetsrisiko og ditt el-anlegg trenger en oppgradering.

Med QuickBusbar fjerner du en av dagens største feilkilder i skap og tavler. QuickBusbar er ikke et nytt produkt, men en godt utprøvd teknologi, som er gjennomprøvet i tusener av installasjoner over hele Europa i over 5 år.

– Sikkerhet har høyeste prioritet.

Fordeler med sikringer fra Hager:

  • Hurtig og sikker tilkobling. Fingersikker utførelse reduserer
    faren for ulykker.
  • Med QuickBusbar fjerner du en av de største feilkildene i skap og tavler. Med QuickBusbar trenger du ikke å tenke på tiltrekningsmoment på faseskinnen.
  • Enkelt å skifte ut en automat, selv midt på DIN-skinnen.
  • Separate merkefelt gir varig og tydelig merking på fronten av produktet med gjennomsiktig beskyttelsesdeksel.
  • Merkes enkelt ved hjelp av PC-programmet Semiolog.
  • Kompatibel med 3-moduls jordfeilautomat.
  • Entydig indikering ved feilstrømutkobling i separat indikasjonsvindu, sikker funksjonstest av feilstrømfunksjonen med innebygd testknapp.
  • Berøringssikker konstruksjon gir bedre sikkerhet (strømførende deler er sikret mot utilsiktet berøring).

Overspenningsvern 

Ønsket om at strømforsyningen og elektroproduktene også skal fungere ved lynnedslag, krever bedre kvalitet på overspenningsvernet. For dette har Hager et tretrinns overspenningsvernkonsept – grovvern, mellomvern og finvern. Produktene er enkle å installere i elektrofordelingene i bolighus og yrkesbygg.

 – Den pålitelige lynbeskyttelsen!